Bakterie a E. Coli

Voda, stejně jako všechno ostatní na Zemi, včetně vás, je plná bakterií. Některé bakterie jsou prospěšné a některé nejsou. Bakterie Escherichia coli (E. coli), které se nacházejí v zažívacím traktu zvířat, se mohou dostat do životního prostředí a při kontaktu s lidmi mohou způsobit zdravotní problémy a nemoc.

Přečíst článek

Dusičnany

Živiny, jako jsou dusík a fosfor, jsou nezbytné pro růst a výživu rostlin a živočichů, ale nadbytek určitých živin ve vodě může zapříčinit nepříznivé zdravotní a ekologické dopady.

Přečíst článek

Pesticidy

Komerční uživatelé pesticidů, farmáři a majitelé zahrad aplikují každoročně pesticidy v tisících tun na zemědělskou půdu i neobdělávanou půdu a městské oblasti v celé ČR.

Přečíst článek

Léčiva ve vodě

Oprávněně rostou obavy o výskyt léků ve vodních útvarech a v pitné vodě. Léčiva se dostávají do vodovodu prostřednictvím lidského vylučování a drogami, které jsou spláchnuty do záchodu. Možná si myslíte, že čistírny odpadních vod se o nás postarají, ale léčiva bohužel projdou úpravnou vody.

Přečíst článek

Vápník (Ca)

Vápník je důležitý minerál, který je v lidském těle přítomen v množství přibližně 1,2 kg. Žádný jiný prvek se nevyskytuje v těle hojněji. Fosforečnan vápenatý je podpůrnou látkou a spolu s vitaminem D způsobuje růst kostí a zubů.

Přečíst článek

Hořčík (Mg)

Hořčík je důležitý minerál pro jakýkoliv organismus, kromě hmyzu. Je to hlavní atom molekuly chlorofylu, a proto je nutný pro fotosyntézu rostlin. Hořčík nelze nalézt pouze v mořské vodě, ale také v řekách a dešťové vodě, což způsobuje, že se přirozeně šíří po celém životním prostředí.

Přečíst článek

Sodík (Na)

Sodík je v lidském těle přítomen v množství asi 100 g. Je to základní minerál, částečně zodpovědný za nervové funkce. Krevní sérum obsahuje 3,3 g/l sodíku. Reguluje extracelulární tekutiny, acidobazickou rovnováhu a membránový potenciál, částečně spolu s draslíkem.

Přečíst článek

Železo (Fe)

Celkové množství železa v lidském těle je přibližně 4 g, z čehož je 70% přítomno v činidlech zbarvujících červené krvinky. Železo je důležité pro lidi, stejně jako je tomu u mnoha jiných organismů.

Přečíst článek

Olovo (Pb)

Lidské tělo obsahuje přibližně 120 mg olova. Asi 10-20% olova je absorbováno střevy. Mezi příznaky nadexpozice olova patří kolika, pigmentace kůže a paralýza.

Přečíst článek