Léčiva ve vodě

Oprávněně rostou obavy o výskyt léků ve vodních útvarech a v pitné vodě. Léčiva se dostávají do vodovodu prostřednictvím lidského vylučování a drogami, které jsou spláchnuty do záchodu. Možná si myslíte, že čistírny odpadních vod se o nás postarají, ale léčiva bohužel projdou úpravnou vody.

Ve studiích v letech 2004 až 2009 vědci zjistili, že farmaceutická výrobní zařízení mohou být významným zdrojem léčiv pro životní prostředí. Odtoky ze dvou čistíren odpadních vod (ČOV), které přijímají zdroj vody z farmaceutických výrobních zařízení, měly 10 až 1000 krát vyšší koncentrace léčiv než odpadní vody z 24 jiných čistíren odpadních vod v celé zemi, které nemají jako zdroj vody žádné farmaceutické zařízení. Voda z těchto dvou čistíren odpadních vod byly vypouštěny do toků, kde byly měřené léky sledovány po proudu a to až 30 kilometrů od zdroje.

Zdrojem léčiv ve vodě není jen výrobní závod. Antibiotika a léky jsou používány v živočišném průmyslu, a toky, do kterých odtéká voda ze závodů, kde se pěstují zvířata, byla nalezena léčiva jako acetaminophen, kofein, kotinin, difenhydramin a karbamazepin.

Dalším zdrojem léčiv ve vodě jsou lidé, jako jsme my. Léky, které lidé užívají, nejsou vždy dokonale metabolizovány v těle a přebytek končí v odpadní vodě opouštějící váš domov a pak vstupuje do čistíren odpadních vod, které tento problém nedokážou odstranit. Léky se tak vrací zpět do našich kohoutků.
Dále vzhledem k tomu, že se tyto chemikálie dostávají do suchozemského a vodního prostředí, mohou ovlivnit zdraví a chování volně žijících živočichů, včetně hmyzu, ryb, ptáků a dalších.

Řešení problému s léky ve vodě

Možným řešením je účinná filtrace vody, jako nejvhodnějším domácím (nebo firemním) řešením je nanofiltrace vody, která díky sadě filtrů a membrán zachytí naprostou většinu léků ve vodě.
Žijeme v době, kdy by se každý občan měl zajímat o to, co pije.
Kohoutková voda nemusí být vždy bezpečná a česká norma pro pitnou vodu vůbec nereflektuje na problém léků ve vodě.