pH

pH je měřítkem toho, jak je kyselá / zásaditá voda. Rozsah pH se pohybuje od 0 do 14, přičemž 7 je neutrální. pH nižší než 7 indikuje kyselost, zatímco hodnota pH vyšší než 7 znamená zásaditost. pH vody je velmi důležitým měřítkem kvality vody.

Přečíst článek

Fakta o vodě

Voda je jedinečná v tom, že je to jediná přírodní látka, která se nachází ve všech třech fyzických stavech – kapalina, pevná látka a plyn – při teplotách normálně se vyskytujících na Zemi.

Přečíst článek