Zásaditost vody

Definice zásaditosti: „Pufrovací kapacita vodního útvaru; míra schopnosti vodního útvaru neutralizovat kyseliny a zásady a tím udržovat stabilní pH úroveň“.
Setkáte se také s pojmem “Acidobazická rovnováha”.

Zásaditost a schopnost neutralizace kyselin

Zásaditost je vlastností vody, která je závislá na přítomnosti určitých chemických látek ve vodě, jako jsou například hydrogenuhličitany, uhličitany a hydroxidy. Definice zásaditosti by pak byla „pufrovací kapacita vodního útvaru, míra schopnosti vodního útvaru neutralizovat kyseliny a zásady a tím udržovat stabilní pH“. Zjednodušeně řečeno, voda s vysokou zásaditostí bude mít menší změny v kyselosti, například když do vodního útvaru přiteče kyselá voda, jako je kyselý déšť nebo únik kyseliny.

Můžete použít tuto analogii – vy a váš kamarád jste v malých malých člunech na jezeře. Do obou člunů teče, ale protože oba jste byli natolik chytří, že jste si na palubu právě pro tuto mimořádnou událost vzali kbelíky. Váš kamarád má malý kbelík a vy máte velký. Oba začnete vylévat vodu z lodí, ale po chvíli je váš kamarád mokrý po kolena, zatímco vy máte mokré jen podrážky. Je to tím, že máte lepší „vyrovnávací kapacitu“, a můžete “neutralizovat” přitékající vodu lépe. V této analogii by vaše loď měla vyšší zásaditost, než ta jeho.

Proč je zásaditost důležitá

Ačkoli často neslyšíte o zásaditosti svého oblíbeného jezera ve zprávách, zásaditost může být důležitá pro zdraví a život jezera. Ekosystém a organismy, které žijí v jezeře, se vyvinuly ve vodních útvarech, které měly stabilní podmínky. Než lidé přišli, vodní plochy nebyly zatíženy únikům chemikálií ani kyselému dešti. Pravděpodobně se pH ani jiné charakteristiky jezera v krátkodobém horizontu neměnily, což rybám vyhovuje.

V moderní době jsou vodní útvary vystavovány náhlým únikům chemikálií, kyselým dešťům a odpadním vodám, což může způsobit rychlé změny v acidobazické rovnováze jezera. Náhlé změny pH nejsou zdravý pro ryby ani organismy žijící ve vodě. Vodní organismy těží ze stabilních hodnot pH. Vody s vysokou zásaditostí jsou lépe schopny udržet poměrně konstantní pH.

Co ovlivňuje zásaditost?

V útvaru povrchové vody, jako je jezero, pochází zásaditost převážně ze skal a půdy obklopující jezero. Srážky spadají do povodí obklopujícího jezero a většina vody vstupující do jezera pochází z odtoku přes krajinu. Pokud krajina v oblasti obsahuje vápencové skály, pak odtok zachycuje chemikálie, jako je uhličitan vápenatý (CaCO3), který zvyšuje pH a zásaditost vody. V oblastech, kde geologie obsahuje velké množství žuly, budou mít jezera nižší zásaditost. Ale rybník v příměstské oblasti, dokonce i v oblasti žulové, může mít vysokou zásaditost v důsledku odtoku z domácích trávníků, kde byl aplikován vápenec (používán pro zvýšení pH půdy pro lepší růst trávníků).