Fakta o vodě

Voda je jedinečná v tom, že je to jediná přírodní látka, která se nachází ve všech třech fyzických stavech – kapalina, pevná látka a plyn – při teplotách normálně se vyskytujících na Zemi.

Voda zamrzá při 0° Celsia (C) a vaří se při 100° C (na hladině moře, zatímco v 1500 m nad mořem při 94,9°C).

Voda je neobvyklá v tom, že pevná forma, led, je méně hustá než kapalná forma, což je důvod, proč led plave.

Voda se nazývá „univerzální rozpouštědlo“, protože rozpouští více látek než jakákoliv jiná kapalina. To znamená, že kamkoliv voda prostupuje, ať už přes zem nebo do našich těl, bere s sebou cenné chemikálie, minerály a živiny.

Čistá voda má neutrální pH 7, což není ani kyselé (méně než 7) ani bazické neboli zásadité (větší než 7).

Molekula vody je vysoce soudržná (kohezivní) – je velmi lepkavá, což znamená, že molekuly vody drží při sobě. Voda je nejsoudržnější mezi nekovovými kapalinami.

Molekula vody je také vysoce lepivá – je velmi lepkavá, což znamená, že molekuly vody mají tendenci držet se také molekul jiných látek.

Čistá voda, kterou nikdy nenajdete v přírodním prostředí, nevede elektřinu. Voda se stane vodičem, jakmile začne rozpouštět látky kolem ní.

Voda má vysoký tepelný index – absorbuje hodně tepla, než se začne zahřívat. To je důvod, proč je voda cenná pro průmyslová odvětví a v chladiči vozidel jako chladicí kapalina. Vysoký tepelný index vody také pomáhá regulovat rychlost změny teploty vzduchu, což je důvod, proč je změna teploty mezi ročním obdobím spíše postupná než náhlá, zejména v blízkosti oceánů.

Voda má velmi vysoké povrchové napětí. Jinými slovy, voda je lepkavá a elastická a má tendenci shlukovat se v kapkách spíše než v tenké vrstvě, jako tvoří alkohol. Povrchové napětí způsobuje kapilární působení, které umožňuje, aby se voda (a její rozpuštěné látky) pohybovala kořeny rostlin a drobnými cévami v našem těle.

Hustota vody znamená, že zvuk se pohybuje skrz dlouhé vzdálenosti (zeptejte se velryby!). V mořské vodě při teplotě 30° C má zvuk rychlost 1545 metrů za sekundu (přibližně 5500 Km/hod).

Tlak vzduchu ovlivňuje teplotu varu vody, což je důvod, proč trvá déle, když se voda vaří v Krkonoších než u Máchova jezera. Čím vyšší je nadmořská výška, tím nižší je tlak vzduchu, tím nižší je bod varu vody, a tím je delší doba uvaření vejce natvrdo.